2017 m. spalio 10 d., antradienis

Spalio 7 d. MŪZYNO skaitymai: IEVA KADŽIULYTĖ, Lietuvių filologija, IV k.

***

Išeisiu į vandenį. Galėsit rinkti mane ir dėlioti į vieną darinį.
Išplauksiu į saulę. Stebėsitės, kaip gražiai žėri vakaro dangus.
It būtų įsimylėjęs. Nors iš tikrųjų dangus bus išplautas mano ašarų.
Neikite dar miegoti! Žiūrėkit, kaip deginu savo širdį. Nepražiopsokit
šito realybės šou. Įsidėmėkit mano veidą, ramybės kupiną. Juk sudegus širdžiai
keliai ves į niekur. Nepraminti, siauri takai ves į tuštumą. Saugokis, įsimylėjėli,
kad netektų vėl nusivilti. Adatas, kurios duria mano širdį,
pažersiu ant siaurų takų. Kas eis – užmins. Bet suskaus ne pėdas, o jųjų širdis.
Tad įsidėmėkit mano veidą. Ir mano vardą. O kol kas aš išeinu į vandenį. Mano vardas iš lėto, tingiai, nerangiai eis kartu, nenoromis sušlaps
drungname rudame vandenyje. Bet kol dar neišėjau, kol nepamiršau,
prašau, įsidėmėk mano veidą. Vardą.

***

Šiąnakt tave sapnavau. Vėl. Aš klaidžiojau tamsiame mške, naktį. Buvau praradusi viltį, kad rasiu išėjimą, kol netikėtai pamačiau ryškią raudoną aguoną. Pribėgusi prie jos, pamačiau netoliese dar vieną. Toliau – dar vieną. Širdyje pajutau neapsakomą šilumą ir gerumą. Žinojau, jog tu esi čia, nors tavęs ir nemačiau. Tu tarsi pats miškas, tavęs pilna visur: boružė, nutūpusi man ant plaukų, tarsi tavo švelnūs pirštai, liečiantys mano plaukus. O kai gėlių žiedai sujuda papūtus vėjui, rodos, kad jie tyčia linksta į tą pusę, į kurią tu norėtum, jog eičiau. Ir aš einu. Aš pasiduodu protu nesuvokiamam jausmui, kad tu čia, ir aš tavimi pasitikiu. Einu tol, kol pamatau siaurą keliuką. Taip, miškas baigėsi! Noriu tau padėkoti, kad mane apsaugojai. Atsisuku veidu į mišką. Dabar esu tikra, kad tu mane visuomet saugai. Tu lyg angelas sargas, tik dar geresnis. Tu neturi sparnų, tu vaikštai žeme, nors kartu tu toks nežemiškas... Šalia miško yra aukštas kalnas. Užlipu į jį. Keistai jaučiuosi lipdama, nes vos prieš akimirką aš jutau baimę, klaidžiojau miške. O dabar aš kalno viršūnėje, galiu žiūrėti į medžius iš viršaus. Tokios gražios, užburiančios medžių viršūnės. Tarsi vėjas būtų lengvai perbėgęs savo lengvomis pėdomis. Staiga pajuntu, jog turiu sparnus ir galiu lengvai šokinėti nuo vienos viršūnės ant kitos. Po truputį atsiplėšiu nuo žemės. Iš viršaus taip gerai matyti raudonos aguonos. Tamsią naktį tas raudonumas užburia. Toks pat raudonas ir mano kraujas, kuriuo srūva mano širdis. Negaliu pasakyti Tau, kaip Tavęs pasiilgau.


Spalio 7 d. MŪZYNO skaitymai: ROBERTA STONKUTĖ, Literatūrologija, II kursas

MERGAITĖ

Maža lankiau
Žydų berniuko kapą
Jis nežuvo
Kare
Tik užmynė
Granatą

Ar nepamiršai
Kur jis guli
Vaikyste
To kapo vidury
Miško

Nes kai vėl susitiksim
Norėsiu jį aplankyti
Tą mažos mergaitės
Sielvartą


TIKĖJIMO PAŽINIMAS

Šv. Teresės bažnyčioje
Nuo stacijų sklido
Močiutės sekmadieninio krepšio
Kvapas –
Ir vėl cinamono bandelės

***

Vilniuje lengviau
Tapti vaiduokliu
Negu tavo kaime

Aš niekada nesirinkčiau
Tų gyvai merdinčių
gatvių

***
Noriu būt voras
Suleidęs tinklus debesyse
Prasmegęs mėlynam
Rugsėjo ore
Kad nereikėtų
Gerti rasos
Ir baidytis kaukiančių
Vos gyvų geidulį

Spalio kalių

Spalio 7 d. įvykusio MŪZYNO susitikimo antroji dalis „Kūrybiniai žaidimai“ – improvizacijos Antano duota tema KAS ANT STALO?

Autoriaus vardas ir gyvenamasis mikrorajonas Šiaulių apylinkėse

Ieva K. (Ginkūnai)

Jis dar vieneriais metais paseno.
Šiandien tik jam skamba bažnyčios varpas,
kviečiantis išsirinkti vietą kapinėse.
Kokio karsto norėsi?
Pušinio?
Ąžuolinio?
Jis juokiasi.
Jaunutė meilužė pila konjaką.
Jis valgo tortą iš jos baltų rankučių.
Jis juokiasi, dairosi, kas ant stalo.
Ko dar išgerti?
Šiandien tik gerti, gerti, gerti...
Ant stalo putoja vynas.
Raudonas kraujas, tirštas kraujas.
Šiltas kraujas plona srovele pro lūpų kampučius
užtiško ant stalo, kur putoja vynas, brangus vynas.
Raudonas vynas, raudonas kraujas it žaltys
raudona srovele per stalą.
Kokio karsto norėsi?
Pušinio? Ąžuolinio?Aušra G. (Medelynas)

Kas ant stalo?

Kambarys. O gal celė? Menė? Tai netenka prasmės, nes visą erdvę užpildo kažkas... kitas. Gerai ir nelabai gerai žinomas. Taip, tai budelis. Grasina ir šypsosi. Nieko nėra blogiau už šį groteską.  Žodžiai, jie plaukia pro šalį. Citatos iš knygų, kurių mes nė viena neskaitysim. Trumpa pažintis, kuri nugrimzta į atminties klodus amžinam negrįžimui. O gal taip tik atrodo? Net keista, kad prisimeni tai, ko, rodos, niekada nežinojai. Ir vis dėlto. Budelis geltonais plaukais ir šypsena, nuo kurios širdis sąla visai ne gerąja prasme. Štai ir vėl. Tiesia į mus kažkokią išmintį, kurią mūsų protai atmeta. Bet detalės, detalės, detalės randa kelią TEN. Tarmė, kita tarmė. Imkit ir skaitykit.


Roberta S. (Parkas)

Du telefonai –
pasislėpti
kekė vynuogių –
užsičiaupti
Pora knygraščių –
pasipliurpti
Popierėliai nuo cukraus –
puiki kraujotaka
Dar yra raktas –
užrakinti tylai
O daugiau tai
tik šiukšlės –
be aiškios paskirties
Nebent dar lieka
Vynuogių sėklos –
prasmingiems pamąstymams –
skambantiems
bažnyčios varpams
Tiesa dar liko
rankos –
laikinumui įprasminti


Rūta J. (Pietinis)

Kas ant stalo...

Kas ant stalo
Negali būti po stalu
O gal gali?
Nes viskas išmėtyta, išdraikyta chaotiškai!..
Ir pats stalas...
Varge... Ar tai stalas?..
Jam turėtų būti gėda
Būti mano stalu
Stalu apskritai
Viską (!) susirinkt žadu
Ir pasitraukt į pievą po medžiuAntanas Š. (Sukilėlių kalnelis)

Atėjo lietus
Užėjo kruša
Bet visa tai už lango
Suskamba varpas
Ant stalo „baliaus“ lėkštėje
Samaninės vynuogės svaigsta prisirpusios
atsidūrusios žmogaus delne
Šviesos srautai laužo šešėlių pyragus
Kodėl jų neparagavus kol jų dar liko
Paskui ateis tamsa
Po to kai kas gulės lovoje
Pyks rašys ir vargo nematys


Vilma P. (Parkas)

Kas ant stalo?

Krauju apsipylusios smegenys
Ieško aplinkkelio –
Skverbiasi gylis išsitęsia
Paralyžiuoja mintys padrikos
Pasąmonės šauksmas stiprėja
Užglušina artimus
Visa žinančius užgožia tyla
Spengiantis laukimas kurčias
Nepalieka pasirinkimo –

Kelio atgal nėra


Dalia J. (Sukilėlių kalnelis)

Alkūnės, alkūnės, alkūnės.
Pirštai, pirštai, pirštai...
Varpui pritariantys pirštai,
tylėti leidžiantys pirštai.
Tyliai kalbantis kūnas.
Ne Kristaus kūnas.
Bet vynuogių kūnas.
Išsibarstęs ir pakrikęs visa ko kūnas.
Neleisk man būti baltu lapu,
leisk užbaigti šį sakinį,
kad jis būtų panašus į kažką,
kas būtų perskaitoma.

(nuotr. Antano Šerono)
2017 m. balandžio 26 d., trečiadienis

Balandžio 21 d. Mūzyno skaitymai Šiaulių universiteto dailės galerijoje, nuotr. Kornelijaus Užuoto.


REGINA ŽEMAITĖ


Be atsako

Jis vienu tvirtu mostu atlapojo duris, griežtai įrėžė abi rankas į klubus ir, nelyginant Rodo kolosas, atsistojo tarpduryje. Kad ir tuščiomis rankomis, tačiau atrodė, tarsi jis pultų užimti tvirtovę. Klausiamai pakėlusi antakius, ji sėdėjo prie stalo, įsprausto į kampą ir uždengto šviesia staltiesėle, ant kurios suraizgytoje vazelėje tylėjo žalia gebenės šakelė. Sakytumei, pradėjęs ataką jis tvirtai išpyškino:
− Aš jus myliu.
Ji prapliupo juoktis. Baltos medinės durys vis dar buvo praviros.
Jūs nesijuokite, aš jums sakau rimtai – aš jus myliu.
Ach, pone Kochai! – norėdama lyg ir dar sukrizenti, tačiau, atsikrenkštusi, nutaisė kuo rimtesnį balso toną, tvirtai, bet minkštai pakvietė:
− Užeikite, mano mielasis pone Kochai, − sulošime partiją.
− Na, žinoma.
Jis lėtai ir tyliai užvėrė duris ir lengvu, nebe tokiu tvirtu žingsniu, nunarinęs galvą priėjo prie jos, prisėdo šalia ant gėlėtu gobelenu trauktos kėdės. Ji lėtai ir švelniai užvertė užrašus. Nutraukusi nuo parkerio galo dangtelį, žvelgdama į poną Kochą, lengvai ir elegantiškai jį uždėjo, iki kol spragtelės, ir lėtai paguldė ant užversto pusstorio didelio minkštais baltais viršeliais sąsiuvinio. Jį pastūmė tolėliau į kampą. Iš stalčiaus ištraukė dėželę. Ištiesusi, tarytumei norėtų pailsinti pirštus, abu užverstus delnus ant dėželės, atsiduso ir minutėlę žvelgė į poną Kochą. Po to švelniai tarė:
− Mielasis, kokie šiandien jūsų – baltieji ar juodieji?
− Mano baltiškoji dama visada džiugina mano širdį ir protą – tad jai ir atiteks, jei tik baltieji rikiai paklus, juodasis karalius.
− Žinoma, mano mielasis pone Kochai, Jūsų baltiškoji dama mėgsta prajodyti baltuosius žirgus! Cha cha cha! – darkart garsiai ir šelmiškai prapliupo, beatsilošdama į kėdę. Paėmusi dėželę pabėrė figūrėles ant stalo. Malonus barškėjimas.
Ponas Kochas ilgais, liesais ir drebančiais pirštais ėmė jas iš lėto statyti. Kairiosios smiliumi kilstelėjo akinius ant mažytės ir vos vos pastebimos nosies kuprelės, atsidusęs pažvelgė į Magdaleną L. ir tyliai statydamas baltąjį žirgą ant juodojo kvadrato tarė:
− Visgi, panele L., nepamirškite to – aš jus myliu.

Šiandien jie žaidė paskutinę partiją.


Bijūnai
Gyveno kartą žmogus. Gerai jis gyveno. Vaikščiojo jis gražiu, taisyklingu trikampiu: darbas, turgus, namai; Namai, turgus, darbas; darbas, namai, turgus.

Vieną dieną ėmė žmogus ir numirė. To taisyklingo trikampio viduryje pražydo bijūnai. Ir kodėl vieną kartą gyvenęs žmogus bijojo peržengti to trikampio sienas, ir kas slypėjo už tų sienų, – istorija nutyli.Kornelijaus Užuoto nuotr. iš balandžio 21 d. skaitymų

2017 m. balandžio 23 d., sekmadienis

RŪTA JEŽAK, ŠU absolventė, vertėja...

Haiku, 
arba ne visai


Tarpupirščiuos vėl
Pakrantės smėlis, vanduo.
Maišosi abu...


Mažos ausytės
Įspaudu pasipuošė
Ranka motulės.


Įsigudrino
Saulė slėpynių žaisti –
Atvėso šiek tiek.


Jaukaus vakaro
Seno namo viduriuos
Baidos  vaiduokliai.


Vėlinių metą
Sielos liepsnomis virpa
Ašarų kalne.


Degina pėdas...
Dulkėtame kelyje –
Basom tik žole.


Alina kaitra...
Lekuojantį šunytį
Gaivina vanduo.


Kaip nugirgsėjo...
Rasoja akiniai nuo
Arbatos garų.


Mėnuliais švies
Lūpų akistatoje
Akys tavosios.


Tamsoje mėnuo...
Pasimatyme lūpų –
Saulė akyse.Kas būtų, jei kas padovanotų rojalį?

Rojalis tau visad siejosi su prabanga. Intelekto demonstravimu. Ir su atsakomybe šiam gremėzdiškam, tačiau prašmatniam instrumentui. Turėdamas tokį daiktą namuose, tu tiesiog privalai užmegzti ryšį. Nieko nebus, jei tik valysi nuo jo dulkes. Santykiui prireiks švelnaus pirštų lytėjimo. Taigi tu įsipareigoji prakalbinti rojalį. Patikėk, jis neabejotinai virptels, kai tu prisiliesi prie jo. Net jei tik iš buitinių paskatų. Pajutę glostymą, baltai juodi klavišai nuaidės prašymu draugauti su jais. Su visais. Su kiekvienu iš jų. Pamažu. Lėtai. Greičiau. O maldaudami tempo – dar greičiau. Tavo pirštai neatsispirs lytėjimui dar ir dar.
Prakalbus instrumentui, tu nebeapsiribosi vien dulkių šluostymu. Tu taip pat trokši šio to daugiau. Tu ryšies mokytis. Mokytis daug ir ilgai. Kasdien. Taip tu studijuosi širdies kalbą. Tuomet tu pamilsi rojalį. O jis pamils tave. Iš jus siejančio  ryšio gims melodija. Tai bus vienintelis ir mylimiausias bendras judviejų vaisius. Jis kasdien augs ir stiprės. Kaip meilė. Kaip Meilė!
Rojalis įpareigoja. Meilė įpareigoja. Kvėpuodami tuo pačiu, susiliejate širdimis ir virstate vienu organizmu. Gyvu vienas kitą papildančiu instrumentu. Tu ir jis, rojalis, kuriam glostymas iš buitinių paskatų pamažu virsta prisiminimu. Dabar jis gyvas dėka tavęs. Dabar tu atradai jo sielą. Dabar jūs kartu grojate Meilės dainą. Abipusis jausmas toks stiprus, jog veržiasi pro atvertą langą, nešiojasi gabalėliais. Po laukus. Pievas. Miškus. Barstosi trupiniais po žemę. Dryksta dangaus skliaute... Nesijaudink – tam, ką sukūrėte, nelemta taip lengvai išnykti. Žemė ir dangus sugers judviejų Meilę kaip gyvybės syvus. Ir dar paprašys. Todėl tau ir rojaliui nėra ko nerimauti. Juk tai, ką iškrečia pro atvertą langą įsisukęs vagišius vėjas, yra pati didžiausia paslauga judviem.2017 m. balandžio 14 d., penktadienis

MILDA PETKEVIČIŪTĖ

Milda Petkevičiūtė, Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos I klasės moksleivė
Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms skirto moksleivių ir studentų kūrybinių darbų konkurso I vietos laimėtoja 

Marija


Kiekvienas raumuo pamažu įsitempė, lyg ir tebūtų laukęs šios galimybės. Nepraėjus nė akimirkai, prigludęs prie vėsios, tvirtumu ir ramybe dvelkiančios žemės, kūnas tarsi ėmė virpėti.
O ir nėra ko stebėtis. Nebegalima daugiau laukti.
Vis dar nepakeldama krūtinės, ji sutelkė energiją į kaklą – šis išsitiesė ir įsitempė taip, jog ir paprastai ryškios, blausiai melsvos spalvos venos iššoko odoje, suraizgydamos painų tinklą.
Bet ji nebijo. Ji jau spėjo perprasti klastingus baimės žaidimus.
Todėl šiandien ji pergudraus baimę.
Net miškas sustingęs kaip kalnas. Bet tai – tik į naudą: nereikia jokių garsų. Užtenka vien energijos.
O energijos nepaslėpsi.
Ryškios akys lėtai atsimerkė, kai žeme nuvilnijo deginantis pliūpsnis. Pagaliau ji nebe viena. Jau. Jau metas.
Mergina katės šuoliu metėsi pirmyn. Taip, tokį reginį ne kiekvieną dieną teišvysi. Kiekviena judesio dalelė – nepriekaištinga, bet kažkodėl... netikra. Lyg metų metais tobulintas ir pagaliau pasaulį išvydęs cirko numeris.
Ne, tai buvo kažkas daugiau. Kažkas, ko paprastų mirtingųjų akys nėra vertos išvysti.
Grakščiai ir tyliai, lyg nenorėdama suteikti išvargusiai žemei papildomos naštos, ji stabtelėjo ant samanomis papuošto kelio. Ilgi ir tamsūs, prisitaikydami prie aplinkos, plaukai spėjo apglėbti pečius, o kūnas, it suveikus vidinei komandai, ėmė bėgti.
Miško tamsumos, šešėliai ir net aukštai kabančios žvaigždės, sulaikiusios kvapą, stebėjo retą, tačiau įdomų renginį, tarsi laukdamos mažiausios klaidos – nors vieno menko nuklydimo, neteisingo posūkio, blogai pastatytos pėdos – kažko... Bet nesulaukė. Mergina daug žinojo apie šį mišką ir kalną.
Ne. Tai miškas buvo jos dalelė. Tai kalnas buvo jos svarbiausia vieta.
Merginos kvėpavimas buvo pagreitėjęs, tačiau lygus, nors, reikia pridurti, kraujo ir šalto prakaito skonis, užpildęs visą burną ir gerklę, nebuvo vienas maloniausių. Tačiau ši maža detalė tebuvo menkniekis prieš visa tai, kas vyko šiuo metu. Miško vaizdai mainėsi ir skriejo aplink ją it specialiųjų efektų pagražintuose filmuose.
Nors buvo galima justi erzinančius pavojaus brūkštelėjimus šen ir ten, kūną užplūdo džiaugsmo ir gyvybės banga.
Ji nugalėtoja...

***

Marija lėtai žengė lietaus gaivinamu grindiniu, kuris, norėdamas perimti raminančią drėgmę, pamažu keitė atspalvį, prisitaikydamas prie niūros ir pilkšvos dienos.
Jautrioms akims pripratus prie šaltų vandens lašų, vis besitaikančių prasiskverbti į neuždengtus kūno tarpelius, mergina apžvelgė praeinančius mokinius. Stovinčią tamsiaplaukę labiausiai stebino tai, kad jie visi labai panašūs.
Lietus buvo tikra atgaiva. Viskas: melancholiškai pilkšvas dangus, skaidrūs lašeliai, nusėdę ant kiekvieno medžio ar voratinklio, ore tvyrantis kvapas, kiekvienas vabalėlis, išdrįsęs išlįsti iš žemės, primindavo naują pradžią ir viltį – galbūt vanduo sugebės nuplauti užsilikusius tuštybės gabalėlius ar bent jau kartu su lašais leis išnykti aplinkoje.
Net keista, kokia graži gali būti ta rudens melancholija.
Žengdama keletą žingsnių priekin, žvitrių ir tamsių akių mergina užvertė galvą į bespalvį dangų: šalti vandens lašeliai nuo veido plukdė nesibaigiančio nuovargio likučius. Galbūt šiandien dangus irgi pavargo?
Marija pakėlė nuo žemės tamsų, su keliomis rudomis ir geltonomis dėmėmis (lygiai tokį patį, kokį dailės mokytoja liepia piešti kiekvienais metais) klevo lapą ir lėtai pakėlė jį viršun. Pro pilkšvus debesis prasiskverbusios saulės apšviestas lapas pasidarė ryškiai raudonas. Ji žavėjosi rudeniniais lapais.
Vis dar lietui tebelyjant, mergina lengvu mostu paleido lapą ir sustojusi stebėjo, kaip vėjas greitai pagavo jį, tačiau šiam nespėjus net pakilti lietaus lašas prirėmė gražuolį prie kietos ir šaltos žemės.
Kažkokia praeinanti mokinė, užsidengusi šviesiai dažytus plaukus rankine ir kažką burbėdama apie laiką, makiažą ir katastrofą, netyčia stumtelėjo Mariją, šitaip priversdama ją grįžti atgal į realybę iš mintyse susikurto lapų pasaulio.
Ji švelniai patraukė savo šlapią tamsių plaukų sruogą nuo akių ir pakėlė galvą. Prieš akis dunksojo įprastas pastatas. Tam dideliam stačiakampio formos griozdiškam statiniui patrauklumo bent jau pavasariais turėjo suteikti nuvytusios, kažkada rožinėmis turėjusios būti tulpės. Ant pastato išblukti baigiančiomis oranžinėmis raidėmis buvo užrašyta: Vilties vidurinė mokykla.
Vienas žingsnis. Antras. Trečias. Ir dar vienas, kol galiausiai pameti skaičių. Taip ir eini. Vis eini ir eini.
Marija kažkur girdėjo, kad jei ko nors labai norėsi ir apie tai galvosi, viskas gali realiame gyvenime išsipildyti.
Visi garsai – lietaus atsimušimas į asfaltą, kažkur tolumoje besikalbančių mokinių balsai, vėjo šniokštimas medžių lapuose, netgi iš mokyklos sklindantis triukšmas – staiga viskas nutilo.
Tuk tuk. Tuk tuk.
Keista, kaip visus tuos garsus gali užgožti maža širdis, esanti liauname merginos kūne. Ir, rodos, niekas kitas negali to girdėti, išskyrus ją. O juk garsas toks kurtinantis, pamažu siurbiantis paskutinius sveiko proto likučius.
 Tuk tuk. Tuk tuk.
Akivaizdu, niekas niekada nekalba apie širdies plakimą. Visi filosofuoja apie širdies sudaužymą, skausmą ar net kraujavimą, tačiau niekada – apie širdies plakimą. Gal tik medikai.
Tuk tuk.
Šis paprastas, raumeninių audinių sudarytas organas, vaizduojamas kaip gyvavimo simbolis, bet kurią minutę gali žaibiškai tave nudėti, pasmaugdamas neegzistuojančiomis rankomis.
Na, jau ne. Ji tikrai stipresnė. Pagaliau ji įkvėpė gryno oro kvapą. „Aš išgyvensiu", - dar spėjo mintyse pakartoti, ir jaunąją mokytoją pasitiko kurtinantis triukšmas.
Tūkstančio mokinių balsai.
 Tūkstančio mokinių širdžių plakimai, kuriuos girdi tik jie patys.
Tūkstantis emocijų, veikiančių ją taip, kaip žaibas perskrodžia žaibolaidį apleistoje sodyboje, prasidėjus ūmiai vasaros audrai.
Merginos lūpas paliko tylus, tačiau gilus atodūsis ir ji, pasitaisiusi kuprinę, lėtu žingsniu patraukė į pastato vidų.
Na, bent jau nepamiršo šios nakties sapno.
Bent vienas dalykas vis dar neužmirštas...

***DABAR***

Nežinia, kiek laiko.
Nežinia, kiek laiko ši mergina čia stovėjo.
Nepasakytum, jog ji kuo nors išsiskyrė iš kitų. O gal išsiskyrė?
Stiklinės akys niekaip neatitraukė dėmesio nuo lentelės, kurioje puikavosi užrašas –  217 kabinetas.
Dabar akys pilkos, nerodančios gyvybės ženklų. Jos net nepanašios į akis. Gal net labiau į amžinojo įšalo paveiksliuką vadovėlyje.
Taip, taip. Akys iš tikrųjų įkalintos po ledo sluoksniu.
Pagaliau mergina nusuko akis. Bet tik trumpam. Jos šaltos rankos paėmė pieštuką, o šis paliko vos matomą pilką linija, perbraukiančią lentelės užrašą.
 Greitai virš jo atsirado naujų žodžių.

Tiksliau, žodis.
„Kazimieras.“
Galbūt ji taip padarė norėdama pasijusti geriau.
 Ne, nepanašu.
 Vis tiek kažkaip tuščia.

***PRIEŠ DEŠIMT METŲ***

 Siaurame perpildytame koridoriuje spaudėsi dešimtys lygiai tokių pat vaikų – susijaudinusių ir nekantraujančių pradėti naują etapą, kuris, jų manymu, turėjo būti visai kitoks ir tikrai nuostabus. Aišku, jie nežinojo, kaip šitas etapas paveiks jų gyvenimus. Argi nenuostabu?
Ak, taip. Ir tėvai. Tiesą pasakius, jie nedaug kuo skyrėsi nuo savo atžalų. Lygiai taip pat nekantraudami ir nenustygdami vietoje, jau pamiršę ir nebežinantys, kur veda savo vaikus.
Juodi bateliai spaudė. Kur tik prie odos prisiliesdavo balta palaidinukė, niežėjo. O ir juodas sijonas, regis, tuoj nukris. Bent jau jos kuodelis buvo gražus. Tiksliau, būtų buvęs gražus, jei ne tas kaspinas, kurio, anot mamos, labai reikėjo. Juk tai šimtaamžė visų pradedančių mokyklą taisyklė. Juodai balti drabužiai ir kaspinas. Žinoma. Ir kaip jai galėjo šauti mintis, jog gali būti kitaip?
Ant nugremžtų kabineto durų, prie kurių visi taip spaudėsi, kabėjo užrašas: „217 kabinetas.“
 „Kazimieras. Kazimieras. Kazimieras.“
Jai patiko šio vardo skambėjimo žaismas.
 – Širdele, argi nesidžiaugi? – pro ausų būgnelius iki pat smegenų nusigaunantis suplonintas, beveik cypiantis balsas, atrodo, jai prie pat dešiniosios ausies...
– Ak, aš taip džiaugiuosi. Gediminai, negi nesidžiaugi? – dabar balsas nebebuvo panašus į erzinantį bei cypiantį. Dabar jis priminė tokį, kokiu pravirksta blondinės, kvailuose amerikietiškuose filmuose apsipylusios kava savo naują odinį švarkelį.
Šią minutę tamsiaplaukė apie nieką negalvojo.
Ji visada žinojo šį tą apie patalpas: jos turi savų emocijų, aurų, istorijų... Galbūt net melodijų.
O šis kabinetas turėjo dainą. Dainą, kuri visu savo gražumu atsiskleidė kiekvienoje dulkelėje.
Bet tai ir nebuvo daina. Tai nebuvo ir spalva. Tai labiau panašu į daugybę susiskaldžiusių dalelių, plūduriuojančių ore. Kaip atmosfera. Ne, ne atmosfera. Greičiau jausmas. Jausmas, apimantis tik stovint sausoje Egipto žemėje priešais didžiąsias piramides, kuriose giliai giliai, amžinosios ramybės paveikti, guli didžių asmenų kūnai, pavirtę į dulkes, nusėdusias tamsių piramidžių sienas. Jausmas, apėmęs žmones, kurie stebi paslaptinguosius dangaus kūnus, pažadinančius pirmąsias fantazijas apie neaprėpiamą visatą...
„...Svarbiausia pasaulyje trys dalykai: muzika, menas ir...“
Ji buvo tuo taip tikra, jog nė nepastebėjo, jog toje visumoje nėra vieno... Jis spindinčiomis akimis žiūri tiesiai į ją.
„... Ir sapnas.“
Gražus sapnas...